Oxford Ohio (Miami University) Skyline Silhouette - Anne Cate
 

Oxford Ohio (Miami University)